top of page

Индивидуален час со тренер

Час со специјализиран тениски тренер

  • 1 hour
  • од 1000 ден.
  • ASNOM Boulevard

Service Description

Во зависност од барањата и нивото на игра, добивате услуга на индивидуален час со тениски тренер од Тенис парк ПОИНТЕР. Цената на користење на теренот е вклучена во цената на часот.


Contact Details

  • Tennis Park Pointer, Skopje, North Macedonia

    02 245 4544

    info@pointer.tennis


bottom of page